Feestelijke opening CarbonBlue

CarbonBlue- Heerlen

Op 19 juli 2018 is op feestelijke wijze het nieuwe CarbonBlue zonnepark geopend. Dit project is een initiatief van World of Walas (www.worldofwalas.com).
‘In samenwerking met 18 innovatieve partners biedt het zonnepark van CarbonBlue een holistische en integrale oplossing om energiekosten te verminderen, over te gaan naar schonere energiebronnen en tegelijkertijd de financiële, ecologische en sociale prestaties te verbeteren. Met meer dan 3500 zonnepanelen en verschillende bedrijfsmodellen voorziet CarbonBlue ongeveer 36% van de energiebehoeften voor Carbon6, produceert het ongeveer 900.000 kWh per jaar en vermindert het de CO2 uitstoot met meer dan 400.000 kg per jaar.’ Zo prijkt het op de website van Carbon6.

Helofytenfilter

Onze rol hierin is, dat wij gevraagd zijn om een helofytenfilter te ontwerpen en bouwen. Een verzoek  waar we graag aan voldoen! Een mooi project waarbij we beiden expertises kunnen gebruiken, Aqua-Flora® en schanskorven.

Maar wat is precies een helofytenfilter? Een helofytenfilter is een kunstmatig aangelegd drasland, waarbij afvalwater, grijs water en regenwater wordt gezuiverd tot het niet meer schadelijk is voor het milieu. Dit doen we door middel van oever- en moerasplanten. In tegenstelling tot wat velen denken, is niet de vegetatie zélf verantwoordelijk voor de zuivering, maar de micro-organismen die op de wortels, stengels en bladeren groeien. De vegetatie zorgt alleen voor het benodigde substraat. Deze micro-organismen zijn verantwoordelijk voor het afbreken van organische materialen, ongeveer 90% van de verontreinigde stoffen. De vegetatie zelf is verantwoordelijk voor ongeveer zeven a tien procent.

Er zijn grofweg twee soorten constructies, de horizontale stroom en de verticale stroom-helofytenfilters. In de horizontale stroom beweegt het effluent horizontaal via de zwaartekracht, evenwijdig aan het oppervlak, zonder oppervlaktewater. Bij verticale stroom geconstrueerde wetlands, beweegt het effluent (logischerwijs) verticaal van de geplante laag naar beneden door het substraat en naar buiten.

We hebben besloten om twee soorten constructies van helofytenfilters te combineren. We gebruikten aspecten van zowel de horizontale als de verticale stroomconstructies. Dat betekent dat we een innovatieve structuur hebben ontworpen waarin we het effluent tussen drie verschillende lagen laten bewegen, maar er ook voor zorgden dat de micro-organismen genoeg tijd hebben om het afvalwater af te breken door het lang genoeg in één laag te laten bezinken voordat het naar een ander voortvloeide. We gebruikten de schanskorven als een sedimentbasis en voor het creëren van het hoogteverschil. Een laag zand en grind wordt gebruikt als een filterbed.

Vegetatie

Bekend om hun opname van zware metalen, en hun zuiverende vermogen hebben we gekozen om Caltha palustris, Iris pseudacorus, Acorus calamus, Lythrum salicaria, Lysimachia thyrsiflora, Sparganium en Filipendula ulmaria te gebruiken. Deze brengen we in het voorjaar van 2019 aan.

Opening

De opening zelf was een spectaculair gebeuren met acteurs die rechtstreeks uit het kolenmijnen-tijdperk leken te komen. Maar dan met een moderne, op de toekomst gerichte, twist. Daarnaast waren er diverse sprekers, een markt waar allerlei duurzame initiatieven en producten werden gedisplayed en natuurlijk een netwerk markt waar alle partners hun producten en services konden showen.